Hoe kunnen we u helpen?

Rodschinson Investment staat tot uw dienst voor vragen of opmerkingen.

Actieve vastgoedstrategie

De vastgoedportefeuille van een onderneming fungeert als een strategische hefboom. Bovendien houdt het investeren in vastgoed een belangrijke financiële verbintenis in, met complexe vraagstukken m.b.t. operationele kwesties en kostenoptimalisering.

Vastgoed aankopen vereist een vastgoedstrategie op maat, afgestemd op de operationele doelstellingen van de onderneming en haar globale visie.

Rodschinson Investment staat zijn cliënten bij in de strategische positionering en het beheer van hun activaportefeuille met het oog op een maximale prestatie ervan.

Onze strategische dienstverlening omvat volgende pijlers:

Vastgoedactiva bepalen mee het merk, de waarden en het imago van uw onderneming.

Door het uitwerken van een strategisch vastgoedbeleid vòòr aanvang van een project, verwerven we een dieper inzicht in de uitdagingen die zich tijdens het traject kunnen voordoen en brengen we de reikwijdte van latere keuzes beter in kaart.

We maken gebruik van een besluitvormingsproces om de samenhang tussen de vastgoedportefeuille en de bedrijfsstrategie van de onderneming op lange termijn te blijven waarborgen.

Nous effectuons l’étude complète d’une zone préalablement définie afin d’en caractériser ses opportunités et risques inhérents. Cela concerne un large éventail de critères comme la qualité des infrastructures, la masse salariale disponible, la localisation des zones commerciales les plus proches, etc. Il s’agit réellement de vous offrir une vision globale du tissu économique dans lequel vous investissez.

Étude à l’échelle locale, nationale ou internationale afin de valider l’adéquation de la couverture territoriale avec la stratégie immobilière de l’entreprise et ses objectifs de performance commerciale.

Rodschinson Investment onderzoekt grondig de lokale, nationale en internationale markten om de territoriale geschiktheid met de vastgoedstrategie van de onderneming en haar commerciële prestatiedoelstellingen te valideren.

De experts van Rodschinson Investment bieden een service op maat voor u en uw bedrijf. Elke klant krijgt een flexibele, geoptimaliseerde en aangepaste strategie voor zijn vastgoedportefeuille die perfect aansluit bij de bedrijfscultuur.

Doorheen elke fase van het proces begeleiden we u d.m.v. onze ervaring en onze grondige kennis van de verschillende factoren binnen dit proces die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf.