Hoe kunnen we u helpen?

Rodschinson Investment staat tot uw dienst voor vragen of opmerkingen.

Expertise

Gedurende de hele beleggingscyclus zal de waarde van het zogenaamde onderliggende onroerend goed een doorslaggevende rol spelen.

In dit opzicht helpen een doorgedreven deskundigheid en een professionele follow-up u een beter inzicht te krijgen in zaken zoals geschillen met huurders, financiering, arbitrage, overdracht, aankoop, structurele optimalisering enz .

Expertisedomeinen :

  • marktwaarde
  • reële waarde
  • markthuurwaarde
  • waarde van erfpachtrechten
  • waarde van het bedrijf of de uitzettingsvergoeding
  • hypotheekwaarde
  • ingebrachte waarde

Een taxatie van onroerende rechten kan worden uitgevoerd in verschillende situaties. Denk hierbij aan voortzetting van het gebruik, reconversie, volle eigendom, bij splitsing of wanneer het recht in de tijd beperkt is. In dit geval gaat het om tijdelijke gebruiksvergunningen, bouw- of erfpacht, blote eigendom, vruchtgebruik en levenslange lijfrente.

Rodschinson Investment voert taxaties uit van verschillende soorten onroerend goed en producten: woningen, sociale woningen, studentenhuisvesting, panden, winkels, logistieke of industriële problemen , gezondheidsinstellingen, bejaardentehuizen, kale grond, …

De klant kiest uit verschillende soorten taxaties: van de meest gedetailleerde tot de meest analytische.