Hoe kunnen we u helpen?

Rodschinson Investment staat tot uw dienst voor vragen of opmerkingen.

Herstel en herstructurering

Een onderneming in moeilijkheden biedt helaas geen groeibevorderend klimaat. Daarom is het aan het management om de waarde van de onderneming veilig te stellen en haar kasstroombehoeften op korte en middellange termijn te beoordelen om zo het risico op financiële instabiliteit te beperken.

Onze turnaround- en herstructureringsexperts staan aandeelhouders, kredietverstrekkers en ondernemers met raad en daad bij om deze uitdaging aan te gaan. Ze voeren herstructureringsplannen uit en zetten nieuwe, duurzame organisatieprocessen op om de financiële positie van de onderneming te stabiliseren.

Rodschinson Investment biedt kant-en-klare dienstverlening tijdens het gehele herstel- en herstructureringsproces.

Rapporten en analyses zijn bovendien interessante managementinstrumenten, zelfs wanneer uw onderneming het uitstekend doet.

Via een onafhankelijk dashboard bepalen we de elementen die de rentabiliteit van uw onderneming bedreigen.