Hoe kunnen we u helpen?

Rodschinson Investment staat tot uw dienst voor vragen of opmerkingen.

Waardering van uw activaportefeuille

Voor huurders of verhuurders in de openbare of particuliere sector, of voor de organisaties die hen financieren, is een onafhankelijke evaluatie van de waarde van een bedrijfsmiddel of eigendomsrecht een essentiële stap.

De vraag stelt zich in alle stadia van een project: verwerving en overdracht, financiering, reglementaire, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, geschillen tussen verhuurders en huurders, strategische en arbitrage-analyses, haalbaarheidsstudies, structurele optimalisaties enz.

Soorten waarderingen

  • marktwaarde en reële waarde bij wederverkoop
  • markthuurwaarde
  • de waarde van het recht van de huurder op een huurovereenkomst, op goodwill of op een uitzettingsvergoeding
  • hypotheekwaarde
  • overdrachtswaarde
  • in volle eigendom of met het oog op onderverdeeld eigendom en het recht om het goed te gebruiken of een tijdelijk eigendomsrecht
  • bezet of leeg
  • voor continu gebruik of verandering van gebruik

Onze experts zorgen ook voor:

Rodschinson Investment heeft expertenteams in alle activaklassen: kantoren, huisvesting, detailhandel, logistiek en kleine industrie, gezondheidszorg (ziekenhuizen, privéklinieken en bejaardentehuizen), woningen voor senioren en studenten, grond, infrastructuur enz.

Rodschinson Investment biedt gedetailleerde of samenvattende waarderingen in overeenstemming met de professionele industrienormen of verleent hierin voorafgaand advies.