ROD Capmarkets

Residentieel vastgoed

Met bewezen rendementen, gebundelde risico’s en wederverkoopwinsten vormen residentiële vastgoedactiva een geweldige investeringsmogelijkheid met beperkt risico.

De regelgeving voor deze activaklasse kent tal van complexe bijzonderheden die men zich eigen moet maken voordat men de sprong waagt. Denk bijvoorbeeld aan de recente wetteksten inzake sociale huisvesting of het risico van voorkooprecht.

Een team van Rodschinson Investment experts is volledig gewijd aan residentiële vastgoedkwesties.

De ervaring van onze adviseurs stelt hen in staat u optimaal bij te staan in de verkoop van individuele woningen of gebouwen en de taxatie van activa.

Dankzij de bevoorrechte relatie die wij met elke cliënt opbouwen, stemmen we hun eigenheid af op hun doelstellingen inzake rentabiliteit. Op basis al al deze informatie geven we gepersonaliseerd advies en boeken we resultaten die aan hun verwachtingen beantwoorden.

Rodschinson Investment adviseert en ondersteunt u bij:

 • overdrachten van appartementsgebouwen
 • verkoop van residentieel vastgoed
 • verkoop per lot van gebouwen in volle eigendom (beheer, collectieve overeenkomsten, zuivering van voorkooprechten, enz.)
 • marketing voor projectontwikkelaars (verkoop op kantoren of ter plaatse, marketingstrategie, backoffice, enz.)

Ondersteuning en strategisch advies inzake residentiële vermogensarbitrage:

 • vervreemding van activa
 • verkoop van aandelen van de vennootschap
 • landontwikkeling
 • verkoop van gebouwen voor residentieel of gemengd gebruik

 

Na een grondige analyse van de markt en de plaatselijke situatie, voert Rodschinson Investment een taxatie uit:

 • marktonderzoek
 • analyse van de gangbare regelgeving
 • taxatie van gebouwen met het oog op de verkoop ervan in blok, per lot of naarmate ze vrijkomen
 • vastgoedontwikkeling, transformatie en opwaardering van kantoren of woningen