ROD Corporate

Het huidige economische klimaat, dat wordt gekenmerkt door globalisering, technologie en innovatie met een hoge mate van onzekerheid, dwingt bedrijven snel en adequaat te handelen om hun marktpositie te blijven behouden, hun concurrentievermogen op peil te houden en zich te concentreren op de complexer wordende uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

Rodschinson Investment biedt bedrijven een duidelijk overzicht van (her‑)structureringsmogelijkheden om hun activa en organisatie op wereldwijde schaal te versterken.

Ons team van hooggekwalificeerde deskundigen beschikt over kennis van landen, markten en sectoren, in combinatie met uitgebreide technische expertise. De succesvolle combinatie van technische, commerciële en operationele ervaring laat ons toe in elke situatie een gepersonaliseerde oplossing te bieden.

Rodschinson Investment maakt gebruik van strenge, empirisch onderbouwde analyses om bedrijven te helpen om effectieve, strategische bedrijfsplannen op te stellen, gericht op duurzame waardecreatie bij aanvaardbare risiconiveaus.

Onze aanpak is uniek voor elke onderneming en is gebaseerd op een grondig inzicht in haar activiteiten, haar situatie en bedrijfsfilosofie en haar behoeften.

We bieden advies inzake kapitaalmarkten, portefeuilleselectie, bedrijfsstructurering of -herstructurering en structurering van inkomende en uitgaande investeringen.

Ons team staat ondernemingen bij in de samenstelling van een portefeuille van geïdentificeerde activa met hoog potentieel en in de efficiënte toewijzing van middelen.