ROD Family Office

Rodschinson Investment begeleidt u bij de oprichting en ontwikkeling van een family office en de evaluatie en ondersteuning van de huidige structuur.

We begrijpen het belang van het behoud van opgebouwd familiekapitaal voor de huidige en toekomstige generaties.

Een family office beheert en exploiteert het kapitaal van de familie met de nadruk op behoud en leadership in plaats van alleen maar groei.

Ons team van deskundigen waardeert en erkent het unieke karakter en de diversiteit van elk family office en draagt de kernwaarden en behoeften van elke familie afzonderlijk uit.

We zetten ons volledig in voor het succes van onze cliënten en bouwen met elke familie een sterke relatie op via een toegewijde private banker.

Zo spelen we in op specifieke behoeften, zorgen we ervoor dat de gezinswaarden worden geëerbiedigd en nemen we actief deel aan de bescherming en versterking van het kapitaal.

Met partnerkantoren in Amerika, Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten biedt Rodschinson Investment een wereldwijde service, ongeacht waar het familiebelang zich bevindt.

Onze sleutel tot succes is het samenbrengen van de juiste teams met veelbelovende initiatieven.

Onze adviseurs helpen u graag om de uitdaging van bedrijfsopvolging door uw kinderen aan te gaan. Dit doen ze door u bij te staan bij het vermogensbeheer en door u te ondersteunen bij de overdracht van kennis en know-how aan uw opvolgers.

Onze diensten omvatten advies over het type familiekantoor, toezicht op en planning van nalatenschappen en vermogensadvies, alsook administratieve bijstand in boekhoudkundige, fiscale en juridische aangelegenheden.