ROD Fundraising

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in fondsenwerving op het terrein bij elk engagement.

Rodschinson Investment werkt met organisaties en teams in tal van sectoren en begeleidt nieuwe donatieprogramma’s of complexe ontwikkelingsoperaties.

Het team heeft inzicht in de huidige uitdagingen op het gebied van fondsenwerving, met name in het huidige economische klimaat.

Rodschinson Investment helpt bedrijven voortdurend bij het uitwerken van innovatieve fondsenwervingsprogramma’s die hun waarden blootleggen en uitdragen.

We weten dat toekomstige ambities geschreven staan in de relevantie en het succes van de fondsenwervingsinitiatieven.

Rodschinson Investment voert de fondsenwerving op een efficiënte en strategische manier uit.

Doorheen de jaren hebben we een sterke expertise opgebouwd op gebied van fondsenwerving, met inbegrip van grote giften, fondsenwervingscampagnes, het zoeken naar subsidies en donaties van bedrijven. Dit alles gebeurt binnen een kader van transparantie en legitimiteit, hetgeen bevorderlijk is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met uw donateurs.

Rodschinson Investment helpt u bij het opstellen van donorprofielen, het ontwikkelen van belangrijke prestatie-indicatoren, het ontwerpen van doeltreffende managementinstrumenten en gebruiksvriendelijke monitoringmethoden.

Onze deskundigen hebben aandeel in de verbetering van de prestaties door de structurering, de methoden en de aangepaste beheersinstrumenten.

Voor langetermijnstrategieën is zeer inclusieve bijstand bij de uitvoering nodig. Rodschinson Investment voorziet het management dan ook van strategische planning voor het hele bedrijf.