ROD Hotels

Hotels en gastvrijheid

Onze teams, gespecialiseerd in de hotelbranche, ondersteunen eigenaars‑exploitanten, institutionele of particuliere investeerders en financieringsinstanties gedurende de gehele investeringscyclus in hotels.

De teams bestaan uit professionals uit de hotelsector en investeringsprofessionals. Ze blinken uit in een sterk operationeel en financieel inzicht en bouwen op jarenlange ervaring in vele soorten hotelvastgoed:

  • eigendom en exploitatie in volle eigendom, al dan niet gedekt door een beheerscontract, een beheershuurcontract of een franchiseovereenkomst
  • eigendom in het kader van een handelshuurcontract (vaste huur of aan de omzet gekoppelde huur) en exploitatie van het bedrijf, uitsluitend als hotelexploitant

In de afgelopen jaren heeft de uitbesteding van onroerend goed door hotelgroepen geleid tot belangrijke sale and leaseback-, sale and management- of sale and franchise-operaties ten gunste van gespecialiseerde spelers op deze markt.

Een brede waaier van diensten

  • verkopen en overnames (inclusief hotelportefeuilles)
  • zoeken en selecteren van beheerders van hotelketens
  • onderhandeling over contracten (beheer en leasing)
  • markt- en haalbaarheidsstudies
  • beheer en taxatie van hotelactiva