ROD Student Housing

Studentenhuisvesting

De afgelopen jaren hebben investeerders die op zoek zijn naar nieuwe vormen van veilige investeringen, belangstelling getoond voor studentenhuizen.

Ergens tussen traditionele huisvesting onder eenvoudig beheer en tertiair onroerend goed onder professioneel beheer, vereisen investeringen in studentenhuizen een beheersing van hun dynamiek en actoren.

De in alternatieve beleggingen gespecialiseerde afdeling van Rodschinson Investment gebruikt haar ervaring voor het uitvoeren van grondige studies, gericht op de valorisatie van uw beleggingen en op het verzekeren van het evenwicht van de exploitatie ervan:

  • uitvoeren van marktonderzoek
  • taxatie van de huurwaarde
  • taxatie van de marktwaarde
  • controle van de exploitanten
  • optimalisering van bedrijfsplannen
  • financiën en het herbalanceren van normatieve ratio’s, EBIT, EBITDA, aandeel van de huur op de omzet, FTE, …

De deskundigen van Rodschinson Investment staan u ook bij in de aan- of verkoop van alternatieve activa via:

  • de verkoop van studentenwoningen
  • VEFA van studentenhuisvesting en -woningen
  • het zoeken naar een operator
  • bijstand bij onderhandelingen

Rodschinson Investment staat tal van beleggers bij in hun strategieën voor de ontwikkeling van alternatieve beleggingen.

De ervaring van haar consultants impliceert zowel een diepgaande kennis van de spelers, ontwikkelaars, investeerders en exploitanten, als een nauwkeurige analyse van de gegevens van de sector.