ROD Industrial and Logistics

Industrie en logistiek

Logistieke platformen spelen een centrale rol in de steeds veranderende toeleveringsketens.

Ligging, toegankelijkheid, laad- en losplaatsen, manoeuvreerruimte, afmetingen, wettelijke voorschriften en de technische kenmerken van het terrein zijn allemaal algemene en specifieke criteria die van invloed zijn op het aankoop- of ontwikkelingsproces.

Van XXL-opslagplaatsen tot loodsen en kleine opslagplaatsen in stedelijke gebieden: het aanbod is voldoende gediversifieerd om te voldoen aan de klantbehoeften in een tijd waarin verschillende verkoopkanalen steeds meer met elkaar verbonden raken.

Uitdagingen in deze markt hebben betrekking op het reactievermogen van deze circuits, de productiviteitsverhoging, de rationalisering van de kosten en de nieuwe technologieën.

Deze overwegingen worden steeds belangrijker in de bouwstrategie van het project.

In de industriële sector zorgen de verscheidenheid van de bedrijfsruimten, hun gebruik (productie, distributie of tertiair) en de mogelijkheden voor verkaveling voor strategieën die aansluiten bij uw ambities.

In deze context zijn de uitdagingen talrijk en wordt de vastgoeddimensie steeds strategischer.

Een grondige kennis van de plaatselijke markten en het anticiperen op de ontwikkelingen in deze sector staan borg voor een passend antwoord, ongeacht het betrokken gebied.

Door beroep te doen op Rodschinson Investment krijgt u toegang tot ongeëvenaarde vastgoed- en logistieke expertise en profiteert u van onze diepgaande kennis betreffende de industriële en logistieke sector.

Projectontwikkelaars, eigenaars, investeerders of gemeenten: iedereen wordt bijgestaan bij het vinden van de beste opportuniteiten, zowel op vlak van haalbaarheid als qua rentabiliteit.

We werken op verschillende niveaus:

  • leasing
  • verkoop en verwerving
  • beheer van onroerend goed
  • evaluatie

Kmo’s, grootschalige distributie, industrieën of logistieke dienstverleners: wij ondersteunen u in elke fase van uw vastgoedactiviteiten:

  • locatiestrategie voor een geoptimaliseerd logistiek schema
  • huur- of overnamemogelijkheid in overeenstemming met uw doelstellingen en de gangbare markt
  • keuze van bestaande of bedrijfsklare panden, met regelgevende en juridische bijstand (bouwvergunningen, enz.)
  • keuze uit opties voor facility management: beheer van service- en onderhoudscontracten, rapportage, energie-optimalisering, prestatiebeheer, enz.
  • transacties inzake sale en leaseback
  • advies over de sanering van terreinen en oude bedrijfsterreinen